İşlem Koşulları ve Komisyon

Ücret ve komisyonlar

Hisse (Pay) Senedi ve Varant Komisyon Oranı

Asgari Oran Azami Oran Açıklama
Binde 2* İşlem hacmi üzerinden tahsil edilir.

Hacme Bağlı Hisse Senedi ve VIOP Komisyon Oranları

Aylık Hacim Pay Piyasası (%) VIOP (%)
0-1,000,000 TL 0.001 (Binde 1) 0.0005 (Onbinde 5 )
1,000,000-5,000,000 TL 0.0005 (Onbinde 5) 0.0004 (Onbinde 4)
5,000,000-10,000,000 TL 0.0004 (Onbinde 4) 0.0003 (Onbinde 3)
10,000,000-30,000,000 TL 0.0003 (Onbinde 3) 0.0002 (Onbinde 2)
30,000,000-50,000,000 TL 0.0002 (Onbinde 2) 0.00015 (Onbinde 1.5)
50,000,000 TL + 0.0001 (Onbinde 1) 0.0001 (Onbinde 1)
Hisse Senedi Emir İptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı ücretleri, vb.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Prosedürü uyarınca sistemde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyat kötüleştirme veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının, fiyat kötüleştirilen veya iptal edilen emrin tamamının TL hacminden BİST tarafından ücret alınması söz konusudur.

İlgili ücret tarifeleri için tıklayınız.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Komisyon ve Ücretler

Kurumumuz müşterilerinin hesaplarında bulunan ürünlerin saklaması kaydi olarak MKK'da yapılmaktadır. MKK vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdinde bulunan müşteri hesaplarından, "MKK Masrafı" almaktadır. MKK tarafından tahsil edilen ücretler, Kurumumuz aracılığıyla müşteri hesaplarından aynen tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.

MKK tarafından belirlenen ücretlere ilişkin güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Hisse Senedi Kredi Faiz Oranları

Faiz oranları piyasa koşullarına göre güncellenecektir. Azami faiz oranı Takasbank Para Piyasasında geçen en yakın vade oranın 3 mislidir. Faiz tutarına %5 BSMV eklenmelidir. Ödemede gecikme olması durumunda yetkili merciler tarafından belirlenen hadler saklı kalmak kaydı ile IKON Menkul ile imzalanan Sermaye Piyasası Araçları Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenecek oranda temerrüt faizi uygulanacaktır.

Takas Temerrüdü

Takas temerrüdü hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Vadeli İşlem-Opsiyon Komisyon Oranı

Asgari Oran Azami Oran Açıklama
Binde 1*

Repo ve BPP Satışlarından

Asgari Oran Azami Oran Açıklama
Binde 1

Eft Çıkışlarından

Asgari Oran Azami Oran Açıklama
100 TL

Geçici Nakit Değerlendirme Alt Limiti

10.000 TL

Yıllık Hesap İşletim ve Platform Ücreti

Asgari Oran Azami Oran Açıklama
50 USD

*Ücretlere BSMV dahil değildir. Burada yer almayan ve yetkili kurumlar tarafından tahsil edilen ücretler müşteri hesabına yansıtılacaktır.

Yatırım için aradığınız her şey!

Arama Sonuçları ( Sonuç Gösteriliyor)