Terimler Sözlüğü - v

a b c d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v z

Vade

Bir işlem için önceden belirlenmiş tarih aralığı süresidir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi

Sözleşmenin taraflarını bugünden, belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti alma ve satma yükümlülüğüne sokan sözleşmedir. Vadeli işlem sözleşmesi ile vadeli döviz arasındaki fark, vadeli işlemlerin borsa koşulları altında organize piyasada işlem görmesi, vadeli döviz işlemlerinin ise tezgâh üstü piyasalarda işlem görmesidir.

Vadeli İşlemler

Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, future ve opsiyonlar bu tür işlemlere örnektir.

Vadeli Piyasalar

Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi şartını içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır.

Valör

Döviz cinslerinin veya işlem yapılan para çiftinin hesapların takasının yapıldığı tarihtir.

Varlık

Açık pozisyona ait kâr ve zararların bakiyeye yansıtılması sonucu hesapta bulunan parayı ifade eder.

Varlıkların Tahsisi

Risk yönetimi amacı ile fonların değişik piyasalara tahsisinin yapılması işlemidir.

Volatilite (Oynaklık)

Piyasadaki fiyatların, belli bir zaman aralığındaki değişimlerinin standart sapma ile ölçülmesi sonucu elde edilen göstergedir. Volatilitenin yüksekliği, piyasadaki belirsizliğin göstergesi olup riskin büyük olduğunu ifade eder.