Terimler Sözlüğü - ü

a b c d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v z

Üçgen Formasyonu

Paritede birbirine zıt yönde iki trend çizgisinin belli bir noktada kesişmesi ile oluşur. Genellikle bu trend çizgilerinden biri orta–uzun vadede, diğeri kısa vadede oluşmuştur. Trendlerin kesiştiği noktayı kırarak ilerleyen fiyatlar yeni trendin çizgisini belirler.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Ekonomide, üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri göstermektedir.

Üssel Hareketli Ortalama

Basit hareketli ortalamaya göre daha yakın zamanlı verilerin daha fazla hesaba katıldığı indikatör.