Terimler Sözlüğü - p

a b c d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v z

Para

Bir ülkenin yetkili organlarıyla resmi olarak piyasaya sürdüğü değişim aracıdır. Her ülkenin resmi parası vardır.

Para Piyasası

Kısa vadeli (Uluslararası Piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal araçların işlem gördüğü piyasalardır.

Para Politikası

Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder.

Parite

Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.

PCE-Kişisel Tüketim Harcamaları

Tüketici hizmet ve ürünlerindeki fiyat değişmelerini inceler. Kişisel gelişmelerin artmasıyla bağlantılı bir veridir. çok önemli bir veri olmamakla beraber yüksek rakamlar para birimi üzerinde olumlu etki yaratabilir. Açıklanma zamanı; Her ayın son günü Türkiye saati ile 15.30'da açıklanır.

Perakende Satışlar Verileri

Perakende satışlar insanların aylık olarak perakende mağazalarda nasıl para harcadıklarını gösteren herhangi bir ekonominin en önemli göstergelerindendir. Açıklanan veri, hesaplanan ay ile bir önceki ay arasındaki farkı yansıtır. Rakam ne kadar yüksekse ekonomi için o kadar iyidir ve bu para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacaktır. Dolaysıyla bu veri piyasayı hareketlendiren önem derecesi yüksek bir veridir. Açıklanma zamanı; Ay ortası

Petro-dolar

Petrolün dolar karşısında fiyatlanmasıyla petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılmaktadır.

Philadelphia Fed Endeksi

Philadelphia'da ki imalat durumunun endeksidir. Araştırmalar bu önemli alanların ekonomik sağlığı ve imalatı ile alakalı fikir verir. Gösterge istihdam, fiyatlar ve endüstrideki koşullar hakkında bilgi verdiği için, önemli bir göstergedir; fakat piyasalar üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Açıklanma zamanı; Her ayın 17'sinde Türkiye saati ile 17.00 itibariyle açıklanır.

Pip-Pips

Forex piyasasında herhangi bir paritenin değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır. Pip değeri her ikiliye göre değişir. Pip değeri örneğin; EURUSD, GBPUSD ve USDCHF için 0.0001 ve USDJPY için 0.01'dir.

Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate)

Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer yatırımlar için ödenen faiz oranıdır.

Point

Döviz piyasasında bazı paritelerde pip basamağından sonra da 5. basamak devam etmektedir. Bu basamağa Point denir.

Pozisyon

Yatırımcının fiyatlardaki değişime göre açtığı alış veya satış işlemleridir.

Pozisyonların Kapanması (Stop Out)

Margin seviyesinin aracı kurumun belirlediği oranın altına düşmesiyle, pozisyonların en zararda olanından başlamak kaydıyla kapanmasıdır.

PPI-Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

CPI gibi enflasyonu etkileyen bir göstergedir. Her ay yaklaşık 300.000 firmadan, 100.000 adet fiyat toplanır. Bu rakamlarla yapılan hesaplamalarla bulunur. Etkisi CPI kadar yüksek olmasa da önem derecesi yüksek bir veridir. Bazı yatırımcılar, PPI endeksini, gelecekteki CPI endeksini tahmin etmek içinde kullanabilir. Açıklanma zamanı; Her ayın 2. haftası Türkiye saati ile 15.30 da açıklanır.

Prim

Döviz pazarlarında vade ya da vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatı geçen miktarıdır.

Piyasa Yapıcı

Fiyat sunumu yapan ve bu sunduğu fiyatlardan alış ya da satış yapmaya hazır bankalar ve aracı kurumlardır.