Terimler Sözlüğü - g

a b c d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v z

G7

ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Kanada ve İtalya'nın oluşturduğu sanayi ülkeleri topluluğudur.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Bir ülke vatandaşlarının, o ülkenin sınırları içinde veya dışında gerçekleştirdikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden değeridir.

G10

G7 ülkeleri ve Belçika, Hollanda ve İsveç'in oluşturduğu topluluktur.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)

Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.

Grafik Formasyonları

Fiyat grafiği üzerinde meydana gelen özel şekiller formasyonları oluşturmaktadır. Üçgen, bayrak, omuz baş omuz formasyonları fiyatlardaki mevcut trendin sona erip yön değiştirmeye yaklaştığını haber verirler.

Günlük İşlem (Gün içi)

Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılır.