Terimler Sözlüğü - e

a b c d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v z

Ekonomik Gösterge

Ekonomik hayatın durumunu, meydana gelen değişiklikleri gösteren istatistik veridir. örnek olarak şunlar verilebilir; İşsizlik seviyesi, Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, Perakende Satışlar vb.

Ekonomik İndikatör

Bir ülkenin ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi ve fikir veren istatiksel metotlar kullanılarak elde edilmiş verilerdir.

Elektronik Fon Transferi (EFT)

Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı sistemdir.

Elektronik işlem Platformu

Müşterinin her türlü elektronik iletişim donanımına yüklenecek kaldıraçlı alım satım emirlerinin elektronik ortamda anlık iletmesini sağlayacak ve online olarak hesap durumunu ve cari fiyatların görüntülenebildiği platformdur.

Emir

Müşterinin işlem yapmak amacıyla yetkiliye verdiği talimattır.

Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eder. Tüketim mallarının fiyatlarındaki artış nedeni ile alım gücünün azalmasına neden olan piyasa koşuludur.

Euro

Avrupa Birliği ortak para birimidir.