Terimler Sözlüğü - d

a b c d e f g h ı i k l m n o ö p r s ş t u ü v z

Dalgalı Kur Sistemi

Döviz fiyatlarının serbest piyasada arz ve talebe göre belirlendiği, resmi müdahalenin olmadığı kur sistemidir.

Dayanıklı Mallar

Dayanıklı tüketim malları siparişlerini ve hareketliliğini inceler. Burada açıklanan oranın yüksek olması para birimi üzerinde olumlu bir etki yaratır. önem derecesi orta seviyededir. Açıklanma zamanı; Her ayın 4. haftası Türkiye saati ile 15.30'da açıklanır.

Dealer

Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden, kişi ve kurumlara hizmet verendir.

Deflasyon

Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

Değer Artışı

Pazar etkenleri sebebiyle bir para biriminin değerindeki yükseliştir.

Değer Düşüşü

Pazar etkenleri sebebiyle bir para biriminin değerindeki düşüştür.

Değer kaybetme

Bir para biriminin değerinin piyasada talebin azalması nedeniyle düşmesidir.

Değer Kazanma

Bir para biriminin fiyatındaki artıştır.

Değerleme

Bir para biriminin başka bir para birimi karşısında değer kazanmasıdır.

Demo İşlem Platformu

Gerçek hesap açılmadan sistemi tanıma amacıyla gerçek piyasa verileriyle sanal olarak kullanılan işlem platformudur.

Destek

Düşmekte olan fiyatların, kırmakta zorlandığı veya bulunduğu yerden yeniden yükseldiği seviyedir. Yatırımcıların genellikle alış işlemleri açmayı tercih ettiği seviyedir.

Devalüasyon

Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu nedenle ithal mallar pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

Directional Movement Indicator (DMI)

Pozitif (+) DI çizgisinin alış baskısını, negatif DI çizgisinin satış baskısını yansıttığı indikatöre denir. "+ DI " çizgisi "- DI " çizgisinin üzerinde olduğu sürece alış, "+DI" çizgisi "-DI" çizgisinin altında kaldığında satış sinyali verir.

Direnç

Yükselmekte olan fiyatların, geçmekte zorlandığı veya bulunduğu yerden yeniden düşüşe geçtiği seviyedir. Yatırımcıların genellikle satış işlemleri açmayı tercih ettiği seviyedir.

Doji

Açılış ve kapanış fiyatının aynı olduğu mum formasyonudur. Piyasada kararsızlığı gösterir.

Döviz Çifti

Birbirlerinin cinsinden değerleri ölçülen iki para birimidir. Örneğin EURUSD bir döviz çiftidir.

Döviz Kuru (Exchange Rate)

Bir para biriminin değerinin başka bir para biriminin değeri cinsinden ifade edilmesidir.

Döviz Riski

Döviz kurlarındaki ters yönlü bir değişim olasılığıdır.

Dünya Bankası (World Bank)

1944 yılı sonrası, Avrupa'nın yeniden imarına yönelik olarak "International Bank For Reconstruction And Development" adı altında kurulan uluslararası bir örgüttür. Daha çok, gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içerisine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.

Düzeltme

Resmi kurumlar tarafından, ödemeler dengesini veya resmi döviz kurunu düzeltmek amacıyla ekonomik politikaların değiştirilmesidir.