Zarar Olasılığınız

Kar Zarar Durumu2016 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları
Karda Olan Hesapların
Oransal Dağılımı
Zararda Olan Hesapların
Oransal Dağılımı
17.85 82.15

FİYAT SAĞLAYICI

Kurumumuz fiyat sağlayıcı olarak 2016-4. Çeyrekte İngiltere’ de yerleşik Ikon Finance Ltd ile çalışmıştır. Fiyat sağlayıcı kuruluş ile kurumumuz arasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir pay sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

REDDEDİLEN EMİRLER

2016-4.Çeyrekte reddedilen emirlerin tüm emirlere oranı %0.52 olarak gerçekleşmiştir.

FİYAT SAPMALARI

SPK’ nın yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalara, TSPB’ nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde 3’ er aylık dönemler halinde burada yer verilecektir.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ2016 YILI- 4. ÇEYREK SONUÇLARI
BU DÖNEMDE MÜŞTERİ ŞİKAYET SAYISI
(ŞİKAYETE KONU HESAP SAYISI)
6
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN MÜŞTERİ SAYISINA GÖRE ORANI %0,45
BU DÖNEMDE İNTİKAL EDEN ŞİKAYETLERDEN ÇÖZÜME KAVUŞTURULANLAR 3
BU DÖNEMDE İNTİKAL EDEN ŞİKAYETLERDEN DEVAM EDENLER 3