İK Politikası

IKON Menkul Değerler İnsan kaynakları politikası; personeline verdiği değer ile fark yaratmak, yaşam kalitesini artırmak ve performans kapasitelerini yüksek standartlara taşıyacak insan kaynakları uygulamaları geliştirmek esasına dayalıdır.

Buna istinaden insan kaynakları süreçlerimiz aşağıdaki şekildedir.

Seçme ve Yerleştirme

Başarının insan kaynağına dayandığı ilkesi ile aramıza katılan her çalışanımızın başarı odaklı olması temel hedefimizdir. Çünkü biliyoruz başarı odaklı olan her insan tüm ekibin başarısına katkı sağlar. Görevleriyle ilgili yeterli donanıma sahip veya yetiştirilmek üzere aramıza yeni katılacak çalışanlarımızı; hedeflerimize paralel, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip ve ortak değerlerimizi benimseyerek yaşatacak adaylar arasından tercih ederiz. İşe alım sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakat, karakteri analiz testleri, finansal teknik, donanımsal testler ve yabancı dil sınavları yapılmaktadır.

Eğitim

Finans sektörünün dinamik yapısı içinde tüm çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amacıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları uygulanmaktadır. Eğitim programlarımız sektörümüzün değişen dinamiklerine göre çalışanlarımıza güncel ve efektif biçimde aktarılır. İkon menkul değerler olarak Biliyoruz ki; en karlı yatırım bilgiye yapılan yatırımdır.

Performans Yönetimi

Çalışanların kendilerine verilen kişisel hedefleri gerçekleştirmeleri ve dolayısı ile şirket hedeflerine ulaşması için adaletli bir Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. Böylelikle çalışanlarımızın kariyer planları yapılarak, eğitim ve gelişim süreçlerinin programlanması başta olmak üzere, Bölümler/Şirketler arasında rotasyon imkânları ve terfi olanakları yaratılması hedeflenmektedir.

Kariyer Planlama

Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.

Ücret Yönetimi

Şirketimizin ücret politikasının amacı, dengeli ve adil bir ücret yapısının oluşturulması, ücretlerin ihtiyaç duyulan değerleri organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı bir şekilde yönetilmesidir.