Bilgi Toplumu Hizmetleri

E-ŞİRKET'te yer alan İkon Menkul Değerler A.Ş. hakkındaki tüm bilgilere bu bölümde ulaşabilirsiniz. E-ŞİRKET, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği elektronik ortamdır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri